ตารางเที่ยวเรือ

ตารางเที่ยวเรือขาออก (Departure Schedule)

วลา/Timeต้นทาง/Departureปลายทาง/Destination
11.30 น.
11.30 am
ท่าเรือปากบารา
Pakbara Pier
เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ
Tarutao Island – Lipe Island
13.30 น.
1.30 pm
ท่าเรือปากบารา
Pakbara
เกาะหลีเป๊ะ
Lipe Island

ตารางเที่ยวเรือขาเข้า (Arrival Schedule)

เวลา/Timeต้นทาง/Departureปลายทาง/Destination
09.30 น.
09.30 am
เกาะหลีเป๊ะ
Lipe Island
ท่าเรือปากบารา
Pakbara Pier
10.00 น.
10.00 am
ตะรุเตา
Tarutao Island
ท่าเรือปากบารา
Pakbara Pier
11.30 น.
11.30 am
เกาะหลีเป๊ะ
Lipe Island
ท่าเรือปากบารา
Pakbara Pier