ภาพสตรีทอาร์ทท่าเรือปากบารา

ภาพที่ 1 : ดอกกาหลง

ความหมาย ดอกกาหลง ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล ศิลปินใช้สีขาวและเพิ่มสีสันสดใส จากการพบเจอชาวสตูลที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ

ขนาด สูง 3 เมตร x กว้าง 3 เมตร

ศิลปิน อาจารย์ทรงไชย บัวชุม น.ส.วรรณนิศา สมบูรณ์ นายวุฒิชัย ใจเขียว น.ส.คัมภิรดา สุขขวัญ

น.ส.สุภาวดี สงครามศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพที่ 2 : สะพานข้ามกาลเวลา
ความหมาย สะพานข้ามกาลเวลา จุดชมวิวที่มีท้องฟ้าและทะเลสวย
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 4.5 เมตร
ศิลปิน นายวิระวุธ บุญเนือง อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพที่ 3 : ตู้ปลาและปะการัง
ความหมาย สีสันความสวยงามของปลาตัวน้อยในตู้ที่แวดล้อมด้วยปะการัง
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 4.5 เมตร
ศิลปิน ผู้ช่วยศาตราจารย์อัญชนา นังคลา ดร.ศุภชัย สร้อยจิต อาจารย์สุธินี อินทนี และทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ภาพที่ 4 : ใต้เรือใหญ่
ความหมาย บ่อบอกว่าใต้ท้องทะเล ที่มีเรือใหญ่แล่นผ่านยังคงมีวิถีชีวิตของสัตว์น้ำ ปะการังให้รักษาไปด้วย
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 4.5 เมตร
ศิลปิน นายมูฮัมหมัดฮารีส เจะสะแม นายชารีฟ โสะเบ็ญอาหลี น.ส.กัสมา ยะสารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ภาพที่ 5 : จุดเช็คอิน PAKBARA SATUN
ความหมาย ตัวอักษร สีสันสวยงาม เพื่อกำหนดเป็นจุดเช็คอินท่าเรือปากบารา
ขนาด สูง 2 เมตร x กว้าง 2.5 เมตร
ศิลปิน อาจารย์พรรษา พุทธรักษา นายอาทิตย์ สังข์ตะคุ นายชัยบูรณ์ บรรลือ นายศรัญญู หมึกศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพที่ 6 : เรือหัวโทงปากบารา
ความหมาย เรือหัวโทง เรือประมงที่ชาวประมงจังหวัดสตูลใช้ประกอบอาชีพประมง
ขนาด สูง 3.20 เมตร x กว้าง 3 เมตร
ศิลปิน นายสหรัฐ ทะวิน นายปริญญา ยอดกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


ภาพที่ 7 : ความสุขของเต่า
ความหมาย เพื่อให้เห็นความสมบูรณ์และมหัศจรรย์ของชีวิต
ขนาด สูง 5 เมตร x กว้าง 2.5 เมตร
ศิลปิน MR.GEORGES MARC J COLIN และทีม


ภาพที่ 8 : ปะการังหลากสี
ความหมาย ความงามของปะการังในท้องทะเลสตูล
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 4 เมตร
ศิลปิน อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ คงสง อาจารย์วาสนา หมัดเส็น โรงเรียนสตูลวิทยา


ภาพที่ 9 : เรือประชิดเรือ
ความหมาย ความงามของวิถีชีวิตของชาวประมง
ขนาด สูง 2 เมตร x กว้าง 1.5 เมตร
ศิลปิน อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง อาจารย์แก้วสุดา บุตรเผียน อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ภาพที่ 10 : เรือเทียบท่า
ความหมาย ความงามของเรือหัวโทงที่เทียบท่า พาดสมอ
ขนาด สูง 2 เมตร x กว้าง 2 เมตร
ศิลปิน อาจารย์นรากร สิทธิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ภาพที่ 11 : ฟอสซิลปลา
ความหมาย เพื่อให้เห็นความสมบูรณ์และมหัศจรรย์ของชีวิต
ขนาด สูง 5 เมตร x กว้าง 2 เมตร
ศิลปิน MR.GEORGES MARC J COLIN


ภาพที่ 12 : คลื่นอาสา
ความหมาย การร่วมกันวาดภาพ ให้มีลักษณะคลื่นทะเล ปะการัง สัตว์น้ำให้เห็นความสมบูรณ์ของท้องทะเล
ขนาด สูง 60 – 100 เซนติเมตร โดยรอบพื้นที่ท่าที่ 1
ศิลปิน อาจารย์ทรงไชย บัวชุม นายวุฒิชัย ใจเขียว น.ส.คัมภิรดา สุขขวัญ น.ส.สุภาวดี สงครามศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร และจิตอาสาในพื้นที่


ภาพที่ 13 จิตรกรรม 3 มิติ สตูลเมืองงาม
ความหมาย บอกเล่าความงามของเมืองสตูล โจทย์พื้นที่รูปทรงเลขาคณิที่เป็นองค์ประกอบพื้นที่ให้กลมกลืน
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 4 เมตร
ศิลปิน อาจารย์ทรงไชย บัวชุม น.ส.วรรณนิศา สมบูรณ์ นายวุฒิชัย ใจเขียว น.ส.คัมภิรดา สุขขวัญ
น.ส.สุภาวดี สงครามศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพที่ 14 พิธีลอยเรือชาวเล การเดินทางแห่งชีวิต Journey of life
ความหมาย คือแรงบันดาลใจจากพิธีลอยเรือของชาวเล ชีวิตที่ผูกพันกับผืนน้ำ ท้องทะเล เรือพาการเดินทางแต่ละครั้งไปเพื่อชีวิตและความหวัง ผจญภัยเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัว หน้าตาบ่งบอกถึงความครุ่นคิดถึงความหวัง ความฝัน การคาดหวัง
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 4 เมตร
ศิลปิน นายวรเศรษฐ์ นพอภิรักษ์กุล น.ส.พรรณนิภา พะธะนะ


ภาพที่ 15 วิวทะเล
ความหมาย ธรรมชาติของทะเลที่อุดมสมบูรณ์ น้ำใส ฟ้าสวย และชายหาดที่ขาวสะอาด มีเต่ามาวางไข่ได้
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 4.75 เมตร
ศิลปิน อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพที่ 16 เต่าทะเล Deep Tutle
ความหมาย บ่งบอกถึงความอิสระของเต่าในท้องทะเล ที่มีกรอบแต่ไม่มีขีดจำกัด
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 7.10 เมตร
ศิลปิน นายจีรธัช เวียงวีระเกียรติ นายณกรณ์ สุภาเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


ภาพที่ 17 คนตกปลา
ความหมาย ความสมบูรณ์ของทะเลสตูล ทำให้ตกปลาได้ปลาตัวโตๆ
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 2 เมตร
ศิลปิน อาจารย์อุตสาห์ ไวยศรีแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


ภาพที่ 18 กุ้งมังกร
ความหมาย กุ้งตัวใหญ่ สีสันสวยงาม ให้เห็นความสมบูรณ์ของทะเลสตูล
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 2 เมตร
ศิลปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพที่ 19 วาฬไลฟ์ Whale Life
ความหมาย ปลาวาฬ สัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้สวยงาม คงอยู่เพื่อคนรุ่นหลัง
ขนาด สูง 4 เมตร x กว้าง 11.30 เมตร
ศิลปิน อาจารย์พรรษา พุทธรักษา นายอาทิตย์ สังข์ตะคุ นายชัยบูรณ์ บรรลือ นายศรัญญู หมึกศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร