สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เป็นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวและ รอรถโดยสารสาธารณะ บริเวณหน้าอาคารจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการคัดกรองนักท่องเที่ยว ภายในอาคารมีเคาน์เตอร์บริษัทนำเที่ยว สำนักนักงานอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห้องน้ำสะอาดและบริการอื่นๆ


เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือปากบาราคอยให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การลงเรือ ตั่งอยู่ในอาคารรับรองผู้โดยสารใกล้กับประตูทางเข้าอาคาร


ห้องรับรองผู้โดยสาร

ท่าเทียบเรือปากบารา ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้องรับรองผู้โดยสาร ที่ประกอบด้วยจอแสดงข้อมูลตารางเที่ยวเรือ พร้อมที่นั่งพักสำหรับรอลงเรือ


จุดชำระค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือ

จุดชำระค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือ ตั่งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารรับรองผู้โดยสาร และจุดชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน


เคาน์เตอร์บริการจองและจำหน่ายตั๋วเรือ

เคาน์เตอร์ให้บริการจองและ จำหน่ายตั๋วเรือ สำหรับผู้โดยสาร รวมถึงเช็คอินก่อนลงเรือ ตั่งอยู่ในอาคารท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา


ห้องน้ำ

ท่าเทียบเรือปากบาราได้จัดบริการห้องน้ำ สำหรับผู้ใช้บริการทั้งชายและ หญิง โดยตั่งอยู่ไกล้กับประตูทางออกอาคารรับรองผู้โดยสาร


โถงทางเดินระหว่างท่าเรือกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


จุดจำหน่าย สินค้า เครื่องดื่มและ ของที่ระลึก