ข้อมูลผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือปากบารา

ประจำปี พ.ศ. 2563
ประจำปี พ.ศ. 2564
ประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปี พ.ศ. 2566 :  จำนวนผู้โดยสาร  ม.ค. 66  |   ก.พ.66