คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสตอ เข้าเยี่ยมชมท่าเทียบเรือปากบารา เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสถานที่แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ตามโครงการพาหนูสู่โลกกว้าง