วันนี้ (29/12/64) เวลา 16:30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติสตูล นายกอบจ.สตูล นายอำเภอละงู นายแพทย์สสจ. เจ้าท่าส่วนภูมิภาคสตูล ประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่ดูความพร้อมในการดำเนินงานการคัดกรองนักท่องเที่ยวและการบริการนักท่องเที่ยวประจำท่าเทียบเรือปากบารา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โค-วิด 19 หลังจากเกิดการระบาดของไวรัสโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ ซึ่ง WHO หรือองค์การอนามัยโลก ประกาศยกระดับให้เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล สายพันธุ์ใหม่ล่าสุด โดยมีรหัสที่เรียกว่า โอไมครอน Omicron ทั้งนี้ นายก อบจ.สตูล ได้สั่งการให้ รองปลัดฯ รักษาการปลัด อบจ.สตูล จัดกำลังเจ้าหน้าจากฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัด และฝ่ายจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง ลงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการคัดกรองนักท่องเที่ยวในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – วันที่ 3 มกราคม 2565